پرسپلیسی ها در حال تعظیم کردن به پرچم اس اس

سلام

پرسپولیسی ها در حال تعظیم کردن به پرچم اس اس


 اس اسی ها حالا نظر بدین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ شنبه 1391/07/01 ] [ 7:12 ] [ Hassan ]
[ ]

توجه ... توجه

ورود لنگی ها اکیدآ ممنوع


[ شنبه 1391/07/01 ] [ 7:11 ] [ Hassan ]
[ ]